2014/04/11

Gondolatok a Magyar Költészet és a Parkinson Betegek Világnapjának alkalmából


2014. április 11.  


Gondolatok a Magyar Költészet és a Parkinson Betegek Világnapjának alkalmából  

Márai Sándor: „A művészet nem művelődési anyag. A többé-kevésbé normális ember tudja, hogy  a művészet élmény, amely felveri az életörömet."  

1. Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünneplik a magyar költészet napját. 

2. 1900. április 11-én született az általam „Bibliaként” emlegetett Füveskönyv írója Márai Sándor is. 

3. 1997 óta évente április 11-én, James Parkinson születésnapján tartják meg a Parkinson Betegek Világnapját. 

A hármas aktualitás diktálta illendőség megkívántatja velem, hogy a mai számomra piros, részben pedig fekete betűs tavaszi napon ne menjek el szó nélkül a magamfajta átlag polgári, egyszerű vonalat képviselő embereknek szánt magyar költészet, irodalom és az ezektől szinte elválaszthatatlan zene mellett. Az egyszerű szó használatánál elsősorban közérthetőségre gondolok. Olyasvalamire, amiről Steven Hawking is ír "Az idő rövid története” című könyvének bevezető részében, amikor a bonyolult egyenletek használatáról tesz megjegyzést: „minden leírt egyenlet megfelezi az eladható példányszámot”. 

A költészetnek, az irodalomnak, mint, ahogy a zenének is bármilyen információs csatornán keresztül való élvezte nem kell, hogy felérjen a magas szintű tudományokat művelő emberek tudásával, műértésével, műelemzésével végső soron a mű élvezetével.

Az alkotások okozta örömet, a érzékszerveink által szerzett élményeket, tehát a katarzist kötelezővé tenni, vagy erőltetni eleve bukásra ítélt vállalkozás. Mint ahogy minden ember maga is egy-egy külön egyéniség, más szóval individuum, ebből következőleg két teljesen egyforma átélt katarzis sem létezhet.

Azt gondolom, hogy a magyar művészet, ezen belül a vers a zene is, mint ahogy minden más humán vagy reál tudományág is korra, nemre, felekezeti, politikai hovatartozásra, avagy iskolai végzettségre való tekintet nélkül mindenkié kell, hogy legyen, mindenkihez egyaránt kell, hogy szóljon.

Az emberek nagy része még csak nem is sejti - addig amíg mindenféle külső kényszer nélkül önmaga észre nem veszi -, hogy különösebb keresgélés, vagy anyagi ráfordítás nélkül is a művészetek segítségével, vagy csupán a pillanat szépségének rácsodálkozásával milyen iszonyatosan értékes kincsekhez, sírig tartó csodálatos élményekhez lehet hozzájutni szinte a nap bármelyik percében.

A saját betegségemmel kapcsolatos megtapasztalásom pedig tovább megy; és bátran kimondatja velem, hogy a vers, az irodalom, a zene és az ezeknek köszönhető átélt katarzisok, tágabb értelemben a művészetek szeretete, végső soron az alkotás öröme egyben gyógyírként is szolgál a Parkinsonnal folytatott harcban.

Azt gondolom, nem csupán a könyvekre, hanem minden művészeti alkotásra igazak Márai Sándor szavai:

„A könyvek, mint az emberek, csak akkor adják ide titkukat, bizalmukat, ha te is átadod magad nekik.”

Sajnálom, hogy Márai Sándor anno a nyolcvanas években (végakaratának megfelelően) kimaradt a középiskolás tanulmányaimból... csak egy leheletnyit csúsztam le róla.... Azt gondolom, Márai Sándor az a sokoldalúan művelt, világot járt, kivételesen bölcs, tisztán látó, magyar ember, aki egy személyben maga az irodalom, a történelem, valamint a filozófia is, és akinek írásain keresztül kibontakozik előttünk a nagybetűs erkölcsös EMBER és egyben a nagyvilág is a maga csupasz valójában. Mindezt csak tetézi az az ékes, hibátlan magyar nyelvezet, a szinte verssoroknak is beillő mondatszerkesztés, amely még az emigrációban is jellemezte szinte az összes írását! Mindemellett versei is gyöngyszemei a magyar irodalomnak.


Vers?

Ne mondja azt nekem senki,
hogy nehéz a versírás,
tollat s papírt kell csak venni…
könnyű ez, mint annyi más:

a megmaradt vagyonodból
végy egy nagy lélegzetet
lassan engedd ki magadból
s gondolj nagyon szépeket

fuss neki a szókincsednek
rajzolj tarka sorokat,
ha úgy látod színesebbnek,
igyad meg a borodat

itt egy nyolcas, hetes amott
figyelj a szótagszámra,
s máris kötött formát kapott
így jön a vers világra

kell még egy kis költői kép
rímek, … s kész a recepted
és a próza máris átlép….
nem téged… ne ijedj meg!

ne keseredj akkor sem el
ha nem találsz szavakat,
én sem vagyok költő hidd el
nem csapom be magamat….

 Szabó Balázs

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése