2013/12/17

Ideggyógyászati Szemle - 2013;66(11-12)

Ollózva egy nem régiben megjelent Elit Med-es cikkből:
 
KEZELÉSI LEHETÔSÉGEK A PARKINSON-KÓR
ELÔREHALADOTT STÁDIUMÁBAN

TAKÁTS Annamária, NAGY Helga, RADICS Péter, TÓTH Adrián, TAMÁS Gertrúd
Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest


"A Parkinson-kór lefolyása során elkülöníthető a betegség
elôrehaladott és késôi stádiuma. Az elôbbi szakaszban a
levodopakezelés jelentôsen javítja a betegek motoros tüneteit,
azonban a kezelés szövôdményei, elsôsorban a motoros
fluktuáció és a dyskinesiák nehezítik a betegek gondozását.
A késôi stádiumban levodopára nem reagáló motoros tünetek,
kínzó nem motoros tünetek, dementia, pszichotikus tünetek
jelennek meg, a betegek gyakran intézeti ellátást igényelnek.
Az elôrehaladott stádiumban mûszeres, „device-aided” kezelési
lehetôségek állnak rendelkezésre, melyek alkalmazásával
jobban javítható a betegek életminôsége, mint a legjobb
per os terápiával. Ezek az apomorfinpumpa, a
levodopa carbidopa intestinalis gél és a mély agyi stimuláció.
A terápiás terv felállításánál fontos szempont „a
megfelelô terápia, a megfelelô betegnek, a megfelelô
idôben” elv alkalmazása."


"A degeneratív idegrendszeri betegségek száma az
egész világon, így Európában is drámaian növekszik.
Az Európai Agytanács (European Brain
Council) felmérése alapján Európa 28 országának
(az Európai Unió, valamint Izland, Norvégia és
Svájc) mintegy 466 millió lakosa közül 127 millióan
– a lakosság több mint egynegyede! – szenvednek
legalább egy központi idegrendszeri betegségben.
Ezen betegségek éves költsége 386 billió eurot,
ami 829 euro-t jelent egy európai lakosra számítva.
A Parkinson-kór mint a második leggyakoribb
degeneratív idegrendszeri betegség (az Alzheimerkór
az elsô) jelentôsége nemcsak egészségügyi,
hanem szociális, társadalmi és gazdasági szempontból
is rendkívül nagy. A betegség gyakorisága ma
már 200–400/100 000 lakos. Európában jelenleg
1 200 000 Parkinson-beteget tartanak nyilván,
2040-re ennek a kétszeresével számolnak1.
A Parkinson-kór oka ismeretlen. Genetikai és
környezeti tényezôk együtt tehetôk felelôssé a kialakulásáért.
Az agyban a substantia nigrában és
más agytörzsi idegsejtcsoportokban zárványok,
Lewy-testek mutathatók ki."


A teljes cikk itt található:

http://www.elitmed.hu/kiadvanyaink/ideggyogyaszati_szemle/kezelesi_lehetosegek_a_parkinson_kor_elorehaladott_stadiumaban_11719/